Ελληνική Ευαγγελική Εκκλησία
Νίκαιας
 
 

Ελληνική Ευαγγελική Εκκλησία Νίκαιας

  • Μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Προκαθορισμένο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς
Φίλτρο με βάση:
Απάντηση στον Θεολογικό πλουραλισμό
20-03-2011
Ο Θεολογικός πλουραλισμός υποστηρίζει ό,τι όλες οι θρησκείες οδηγούν στην σωτηρία και στον ένα μοναδικό Θεό. Καμία θρησκεία δεν είναι ανώτερη από την άλλη. Αντιθέτως, όλες οι κυρίαρχες θρησκείες όπως ο Χριστιανισμός, Ινδουισμός, Βουδισμός, Ισλαμισμός και Ιουδαισμός οδηγούν στην σωτηρία της ανθρώπινης ψυχής. Στο σημερινό μας μήνυμα θα προσπαθήσουμε να αποδείξουμε πως ο πλουραλισμός δεν είναι μονάχα αντιβιβλικός αλλά και άλογος.
Ο Υιός του Θεού
23-03-2011
Υπάρχουν αλληλοσυγκρουόμενες απόψεις σχετικά με το ποιος ήταν ο Ιησούς. Για μερικούς, δεν ήταν τίποτα παραπάνω από έναν ξεχωριστό άνθρωπο ο οποίος άφησε τη σφραγίδα του στην ιστορία. Άλλοι, όμως, τον λατρεύουν ως τον Παντοδύναμο Θεό. Μερικοί Ινδουιστές στοχαστές παρομοιάζουν τον Ιησού Χριστό με τον Ινδουιστικό θεό Κρίσνα, για τον οποίο πολλοί έλεγαν ότι ήταν ενσαρκωμένος θεός. Ήταν ο Ιησούς απλώς ένας άνθρωπος ή ήταν κάποιος που πρέπει να λατρεύεται; Είναι ο Ιησούς ιστορικό πρόσωπο ή είναι μύθος; Τι δήλωσε ο Ιησούς για τον εαυτό Του; Τι λέει η Βίβλος για Αυτόν; Γιατί το ερώτημα σχετικά με την ταυτότητα του Ιησού είναι τόσο σημαντικό; Τι σημαίνει ότι ο Χριστός είναι ο Υιός του Θεού;
O λανθασμένος ζήλος του Ιωνά
27-03-2011
Τι πιστεύουν οι υπόλοιπες θρησκείες για τον Ιησού Χριστό;
30-03-2011
Tα τρία βασικά δόγματα της Χριστιανικής πίστης: Ορθόδξοι, Καθολικοί και Διαμαρτυρόμενοι Χριστιανοί, στους οποίους και ανήκουμε πιστεύουν πως ο Ιησούς Χριστός είναι το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Το Σύμβολο της Πίστεως χαρακτηριστικά αναφέρει "Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιό του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ού ποιηθέντα, ομοούσιον τω Πατρί, διού τα πάντα εγένετο." Τι πιστεύουν όμως οι υπόλοιπες θρησκείες (Ινδουισμός, Βουδισμός, Ιουδαισμός και Ισλαμισμός) καθώς και διάφορες Χριστιανικές ομάδες όπως οι Μάρτυρες του Ιεχωβά και οι Μορμόνοι;
Απάντηση στον αγνωστικισμό
03-04-2011
Αγνωστικισμός είναι η θεωρία ότι η ύπαρξη του Θεού είναι αδύνατο να γίνει γνωστή ή να αποδειχτεί. Η λέξη «άγνωστο» βασικά σημαίνει «χωρίς γνώση». Ο Αγνωστικισμός είναι ένας πιο ειλικρινής διανοητικά τύπος του αθεϊσμού. Ο αθεϊσμός ισχυρίζεται ότι ο Θεός δεν υπάρχει – μια θέση που δεν μπορεί να αποδειχτεί. Ο αγνωστικισμός ισχυρίζεται ότι η ύπαρξη του Θεού δεν μπορεί να αποδειχτεί ή να απορριφτεί – ότι είναι αδύνατο να γνωρίζουμε αν υπάρχει ο Θεός. Μ` αυτή την έννοια, ο αγνωστικισμός είναι σωστός. Η ύπαρξη του Θεού δεν μπορεί να αποδειχτεί ή να απορριφτεί. Στο σημερινό μήνυμα θα αναφερθούμε στους λόγους για τους οποίους πιστεύουμε πως ο Θεός υπάρχει.
Επιχειρήματα υπέρ της ύπαρξης του Θεού
03-04-2011
Στο κείμενο αυτό αναφέρονται ορισμένα από τα βασικότερα επιχειρήματα που μας οδηγούν στο συμπέρασμα πως ένα έξυπνο, άυλο, δυνατό, αναλλοίωτο ων το οποίο προϋπήρχε ανεπηρέαστο από το χρόνο (και τη φθορά που αυτός προκαλεί) σε ένα αιώνιο καθεστώς πέρα από την αρχή του Σύμπαντος .
Οι κίνδυνοι του μεταμοντερνισμού
10-04-2011
Ο μεταμοντερνισμός είναι μία φιλοσοφία, σύμφωνα με την οποία δεν υπάρχει αντικειμενική ή απόλυτη αλήθεια, ειδικότερα σε ζητήματα θρησκείας και πνευματικότητας. Στο σημερινό κήρυγμα αναλύουμε τις βασικές αρχές του μεταμοντερνισμού και τους κινδύνους που απορρέουν από την υιοθέτηση των αρχών αυτών.
Διευκρινήσεις για την αληθινή πίστη
13-04-2011
H άκαρπη συκιά
17-04-2011
Στην σημερινή μας περικοπή ο Ιησούς Χριστός καταριέται μια συκιά. Το συγκεκριμένο γεγονός αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς αποτελεί την μόνη περίπτωση στην οποία ο Χριστός καταράστηκε αντί να ευλογήσει. Γιατί ο Χριστός προέβη σε αυτή την ενέργεια και τι μπορεί αυτό να σημαίνει για εμάς σήμερα;
Πώς θα κριθούν όσοι δεν άκουσαν ποτέ το όνομα του Χριστού και δεν διάβασαν την διδασκαλία Του;
01-05-2011
Πώς θα κρίνει ο Θεός όσους δεν έχουν ακούσει ούτε μία φορά το όνομα του Ιησού Χριστού; Μπορεί κάποιος να σωθεί χωρίς να εκφράσει ρητή πίστη στο πρόσωπο του Χριστού;
Σελίδα 10 από 54