Ελληνική Ευαγγελική Εκκλησία
Νίκαιας
 
 

Ελληνική Ευαγγελική Εκκλησία Νίκαιας

  • Μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Προκαθορισμένο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς
29-11-2009
Τα χαρακτηριστικά της υγιούς εκκλησίας

Ποια είναι τα χαρακτηριστικά μιας υγιούς εκκλησίας; Πώς μπορούμε να γνωρίζουμε αν η εκκλησία μας είναι υγιής στα μάτια του Θεού;
Διάρκεια::0