Ελληνική Ευαγγελική Εκκλησία
Νίκαιας
 
 

Ελληνική Ευαγγελική Εκκλησία Νίκαιας

  • Μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Προκαθορισμένο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς
30-03-2011
Τι πιστεύουν οι υπόλοιπες θρησκείες για τον Ιησού Χριστό;
Tα τρία βασικά δόγματα της Χριστιανικής πίστης: Ορθόδξοι, Καθολικοί και Διαμαρτυρόμενοι Χριστιανοί, στους οποίους και ανήκουμε πιστεύουν πως ο Ιησούς Χριστός είναι το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Το Σύμβολο της Πίστεως χαρακτηριστικά αναφέρει "Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιό του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ού ποιηθέντα, ομοούσιον τω Πατρί, διού τα πάντα εγένετο." Τι πιστεύουν όμως οι υπόλοιπες θρησκείες (Ινδουισμός, Βουδισμός, Ιουδαισμός και Ισλαμισμός) καθώς και διάφορες Χριστιανικές ομάδες όπως οι Μάρτυρες του Ιεχωβά και οι Μορμόνοι;