Ελληνική Ευαγγελική Εκκλησία
Νίκαιας
 
 

Ελληνική Ευαγγελική Εκκλησία Νίκαιας

  • Μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Προκαθορισμένο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς

Σταύρωση και ανάσταση

E-mail Εκτύπωση

Φανταστείτε πως έχουμε κάποιον άνθρωπο που είναι έχει καρκίνο και πεθαίνει. Αν είχαμε την δύναμη να τον φέρουμε ξανά στην ζωή πόσα προβλήματα θα έπρεπε να λύσουμε;

Δύο! Τον καρκίνο και τον θάνατο. Τι θα γινόταν αν θεραπεύαμε μονάχα τον καρκίνο; Θα παρέμενε νεκρός. Τι θα γινόταν αν τον ξαναφέρναμε στη ζωή δίχως να θεραπεύσουμε τον καρκίνο; Θα πεθάνει και πάλι.

ÂÂ Ο Απόστολος Παύλος γράφει «23 Δεν εγράφη δε δι' αυτόν (εννοεί τον Αβραάμ) μόνον, ότι ελογίσθη εις αυτόν, 24 αλλά και δι' ημάς, εις τους οποίους μέλλει να λογισθή, τους πιστεύοντας εις τον αναστήσαντα εκ νεκρών Ιησούν τον Κύριον ημών, 25 όστις παρεδόθη διά τας αμαρτίας ημών και ανέστη διά την δικαίωσιν ημών.»(Επιστολή προς Ρωμαίους 4:23-25).

 Όταν ο Αδάμ αμάρτησε η γη μετετράπη σε γη των ζωντανών νεκρών. Ο Απόστολος Παύλος γράφει πως οι άνθρωποι ήμαστε πνευματικά νεκροί (Επιστολή προς Εφεσίους 2:1). Ποια είναι η αρρώστια που σκότωσε τον άνθρωπο; Η αμαρτία. Έτσι από την άποψη του Θεού, η σωτηρία συνεπάγεται την ανάσταση πνευματικά νεκρών ανθρώπων και την επαναφορά τους στη ζωή. Πριν όμως ο Θεός δώσει ζωή στους νεκρούς, θα έπρεπε να εκριζώσει ολοκληρωτικά τη θανάσιμη αρρώστια που σκότωνε τους ανθρώπους, την αμαρτία. Έτσι, ο σταυρός είναι η μέθοδος του Θεού για την θεραπεία της αρρώστιας της ψυχής που καλείται αμαρτία και η ανάσταση του Χριστού ήταν και είναι η μέθοδος του Θεού για να δώσει ζωή στους νεκρούς.