Ελληνική Ευαγγελική Εκκλησία
Νίκαιας
 
 

Ελληνική Ευαγγελική Εκκλησία Νίκαιας

  • Μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Προκαθορισμένο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς

To πρώτο βήμα μεταμόρφωσης των ζωών μας

E-mail Εκτύπωση

Τέσσερις στους πέντε ανθρώπους που θέτουν νέους στόχους την ημέρα της Πρωτοχρονιάς, δεν θα τους υλοποιήσουν. Στην πραγματικότητα, το ένα τρίτο θα τους εγκαταλείψει μέχρι το τέλος του Ιανουαρίου. Η αλήθεια είναι ότι οι περισσότεροι δεν θέτουμε νέους φιλόδοξους στόχους, επειδή πολλές φορές έχουμε προσπαθήσει κατά το παρελθόν να προβούμε στις επιθυμητές αλλαγές, δίχως να τα καταφέρουμε.

Δυστυχώς, ενώ πολλές φορές θέλουμε να αλλάξουμε, ακολουθούμε μία επιφανειακή ανάλυση και διαδικασία που οδηγεί σε επιφανειακή προσέγγιση και αντιμετώπιση των ζητημάτων που μας απασχολούν. Για να αλλάξουμε πρέπει να μετανοήσουμε (Πράξεις 26:20). Δηλαδή πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο σκέψης και προσέγγισης προσώπων, πραγμάτων και καταστάσεων. Συνήθως επιδιώκουμε να προβούμε στις απαραίτητες και επιθυμητές αλλαγές στον τρόπο δράσης και συμπεριφοράς μας. Κάτι τέτοιο όμως είναι αδύνατο, εάν δεν αλλάξουμε τον τρόπο που σκεφτόμαστε. Για να αλλάξουμε λοιπόν τις ζωές μας καθώς και επί μέρους πτυχές της ζωής μας πρέπει να ζητήσουμε από τον Θεό να αλλάξει όχι μόνο τις πράξεις μας, αλλά και τις σκέψεις μας. Η χριστιανική μετάνοια ισοδυναμεί με μία ολοκληρωτική αλλαγή ζωής και νοοτροπίας και την άρνηση με όλη μας την καρδιά της αμαρτίας. Προκειμένου να μετανοήσουμε πραγματικά, πρέπει να πιστέψουμε και να νοιώσουμε με όλη μας την ύπαρξη, ότι ο δρόμος που ακολουθούμε δεν πάει πουθενά, και να θελήσουμε να ακολουθήσουμε τον δρόμο του Θεού.

H σιδηρά κυρία Μάργαρετ Θάτσερ έλεγε: «Πρόσεχε τις πράξεις σου, διότι μεταφράζονται σε λέξεις. Πρόσεχε τις λέξεις σου διότι μετουσιώνονται σε πράξεις. Πρόσεχε τις πράξεις σου διότι γίνονται συνήθειες. Πρόσεχε τις συνήθειες σου διότι διαμορφώνουν τον χαρακτήρα σου. Και πρόσεχε τον χαρακτήρα σου, διότι καθορίζει την τύχη σου. Γινόμαστε ό,τι σκεφτόμαστε». Δεν μπορούμε λοιπόν να αλλάξουμε τις πράξεις και τα συναισθήματα μας, εάν δεν αλλάξουμε τον τρόπο που σκεφτόμαστε. 

Η Χριστιανική μετάνοια δεν αφορά μόνο την αναγνώριση του Χριστού ως του Υιού του Θεού και του μόνου Σωτήρα του ανθρώπου από την πανανθρώπινη αιτία δυστυχίας και προβλημάτων την αμαρτία. Δεν αφορά επίσης μόνο την αλλαγή της συμπεριφοράς μας. Αφορά και την ανακαίνιση του μυαλού μας, ώστε να σκεφτόμαστε διαφορετικά, όπως ο Θεός επιθυμεί. Ο Απόστολος Παύλος μας καλεί να «ανανεωνόμαστε με την ενέργεια του Πνεύματος στον τρόπο σκέψης μας» (Eφεσίους 4:23). Το πρώτο βήμα λοιπόν για να αλλάξουμε λοιπόν τις ζωές μας είναι να ζητήσουμε από τον Θεό να αλλάξει όχι πρωτίστως τις πράξεις μας, αλλά τις σκέψεις μας. Οι πράξεις μας θα αλλάξουν ευκολότερα, όταν αλλάξει ο τρόπος που προσεγγίζουμε τις ζωές μας.