Ελληνική Ευαγγελική Εκκλησία
Νίκαιας
 
 

Ελληνική Ευαγγελική Εκκλησία Νίκαιας

  • Μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Προκαθορισμένο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς

Τι πιστεύουμε

E-mail Εκτύπωση
Ευρετήριο Άρθρου
Τι πιστεύουμε
Τι πιστεύουμε (συνέχεια)
Όλες οι Σελίδες

Η εκκλησίας μας πλήρως αποδέχεται ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ το Σύμβολο της Πίστεως ή Πιστεύω που αποτελεί μία σύντομη και περιληπτική ομολογία των βασικών και θεμελιωδών δογμάτων της χριστιανικής πίστης. Το Σύμβολο της Πίστεως που έχει επικρατήσει θεσπίστηκε κατά την Α΄ και Β΄ Οικουμενική Σύνοδο (η πρώτη στη Νίκαια της Βιθυνίας το 325 μ.Χ. και η δεύτερη στην Κωνσταντινούπολη το 381 μ.Χ) και γίνεται δεκτό από όλες τις χριστιανικές ομολογίες.

 ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟΝ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ

Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, Ποιητήν ουρανού και γής, ορατών τε πάντων και αοράτων.          

Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιό του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ού ποιηθέντα, ομοούσιον τω Πατρί, διού τα πάντα εγένετο.       

Τον δι ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρία κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπήσαντα. 

Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα.

Και αναστάντα την τρίτη ημέρα, κατά τας Γραφάς.   

Και ανελθόντα εις τους ουρανούς, και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός.           

Και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίναι ζώντας και νεκρούς, ού της Βασιλείας ούκ έσται τέλος.  

Και είς το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιώ συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών.           

Είς Μίαν, Αγίαν,  Καθολικήν, και Αποστολικήν Εκκλησίαν.

Ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών.

Προσδοκώ ανάστασιν νεκρών.          

Και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν

Απόδοση στη νέα ελληνική

1. Πιστεύω σε ένα Θεό που είναι Πατέρας και Παντοκράτορας, που δημιούργησε τον ουρανό και τη γη, όλα όσα βλέπουμε κι όσα είναι αόρατα σε μας.

2. (Πιστεύω) Και σε ένα Κύριο τον Ιησού Χριστό, τον μονάκριβο Υιό του Θεού, που γεννήθηκε από τον Πατέρα πριν από όλους τους αιώνες. Είναι φως που προήλθε από φως, είναι Θεός αληθινός που γεννήθηκε και δεν δημιουργήθηκε, είναι από την ίδια ουσία με τον Πατέρα, και μέσω αυτού έγιναν τα πάντα.

3. Για μας τους ανθρώπους και για τη σωτηρία μας κατέβηκε από τους ουρανούς και πήρε τη δική μας σάρκα από το Άγιο Πνεύμα και την Παρθένο Μαρία, και έγινε άνθρωπος.

4. Σταυρώθηκε για μας όταν ήταν ηγεμόνας ο Πόντιος Πιλάτος, και έπαθε, και τάφηκε.

5. Την τρίτη ημέρα μετά το θάνατό του αναστήθηκε από τους νεκρούς σύμφωνα με τις Γραφές.

6. Και ανέβηκε στον ουρανό και κάθισε στα δεξιά του Πατέρα.

7. Και θα έρθει πάλι με δόξα να κρίνει ζωντανούς και νεκρούς, και δεν θα υπάρξει τέλος στη βασιλεία Του.

8. (Πιστεύω) Και στο Πνεύμα το Άγιο, το Κύριο, το ζωοποιό, που εκπορεύεται από τον Πατέρα, που προσκυνείται και δοξάζεται μαζί με τον Πατέρα και τον Υιό, το οποίο μίλησε μέσω των προφητών.

9. (Πιστεύω και) Σε μία, άγια, καθολική και αποστολική Εκκλησία.

10. Ομολογώ ένα βάπτισμα με το οποίο επιτυγχάνεται άφεση αμαρτιών.

11. Προσδοκώ την ανάσταση των νεκρών.

12. Και τη ζωή στη μέλλουσα αιωνιότητα.

 Τα ιδιαίτερα στοιχεία της χριστιανικής διδασκαλίας που χαρακτηρίζουν την εκκλησία ως Ευαγγελική, μπορούν να συνοψιστούν ως εξής:

Μόνο η Αγία Γραφή.Η Αγία Γραφή, είναι η μόνη θεόπνευστη αποκάλυψη του Θεού και για αυτό η ύψιστη και τελική αυθεντία σε θέματα πίστης και ζωής.

Μόνο ο Χριστός.Ο Ιησούς Χριστός είναι ο μόνος μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων. Ο μόνος δρόμος για να συναντήσουν οι άνθρωποι το Θεό. Δεν πιστεύουμε πως η σωτηρία μπορεί να βρεθεί μονάχα στους κόλπους της Ελληνικής Ευαγγελικής Εκκλησίας. Πιστεύουμε πως υπάρχουνε γνήσιοι πιστοί που ακολουθούν την ομολογία πίστεως της Ορθόδοξης ή ακόμη και της Καθολικής Εκκλησίας. Πρεσβεύουμε όμως πως ο Χριστός είναι η μόνη οδός, αλήθεια και ζωή (Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιον 14:6).  Δεν πιστεύουμε σε καμία περίπτωση πως η σωτηρία επιτυγχάνεται με τη μετακίνηση από τη μια χριστιανική εκκλησία σε άλλη και ή μέσω της εγγραφής στους καταλόγους κάποιας ευαγγελικής εκκλησίας. Η σωτηρία είναι αποτέλεσμα της προσωπικής πίστης στον Ιησού Χριστό.

Μόνο η χάρη.Η πρωτοβουλία στην αποκατάσταση των διαταραγμένων σχέσεων του ανθρώπου με το Θεό ελήφθη από Εκείνον. («ο Θεός δεικνύει την εαυτού αγάπην εις ημάς, διότι ενώ ημείς ήμεθα έτι αμαρτωλοί, ο Χριστός απέθανεν υπέρ ημών» – Επιστολή προς Ρωμαίους 5:8)

Μόνο η πίστη.Η οικειοποίηση της σωτηρίας και της σχέσης με το Θεό δεν στηρίζεται πάνω σε ανθρώπινες προσπάθειες. Δεν είναι επιβράβευση των ανθρώπινων επιτευγμάτων και καλών πράξεων. Είναι η πίστη, δηλαδή η εμπιστοσύνη του ανθρώπου στο έργο του Χριστού, που αποτελεί το δρόμο και το μέσο της σωτηρίας. Ο Απόστολος Παύλος δίδαξε πως «8 τη γαρ χαριτι εστε σεσωσμενοι δια της πιστεως και τουτο ουκ εξ υμων θεου το δωρον 9 ουκ εξ εργων ινα μη τις καυχησηται  10 αυτου γαρ εσμεν ποιημα κτισθεντες εν χριστω ιησου επι εργοις αγαθοις» (Επιστολή προς Εφεσίους 2)

Mόνο στον Θεό ανήκει όλη η δόξα.Η δόξα οφείλεται αποκλειστικά στο Θεό, αφού η σωτηρία οφείλεται αποκλειστικά στο δικό Του θέλημα και δράση - όχι μόνο στο δώρο της εξιλαστήριας θυσίας του Χριστού στο σταυρό, αλλά επίσης στο δώρο της πίστης σ' αυτή την εξιλέωση, η οποία δημιουργείται στην καρδιά του Χριστού από το Άγιο Πνεύμα. Αυτό συνεπάγεται πως κανείς δεν πρέπει να εξυψώνει ανθρώπους για τα καλά τους έργα. Αντίθετα, καλούμαστε να λατρεύουμε και να δίνουμε όλη την δόξα, τιμή και προσκύνηση στον Θεό που είναι Εκείνος που μας δίνει την δύναμη να πράττουμε καλά έργα.

Βασικές αρχές πίστης της Ελληνικής Ευαγγελικής εκκλησίας Νικαίας:

Πιστεύουμε οτι υπάρχει ένας Θεός ο οποίος δημιούργησε τον κόσμο και τον άνθρωπο με τον λόγο Του, και ότι ο ένας Θεός προϋπήρχε σε τρία πρόσωπα: Ο Θεός Πατέρας, ο Θεός Υιός και ο Θεός το 'Aγιο Πνεύμα. Ο Θεός έχει αποκαλύψει τον εαυτό Του με τη δημιουργία, με τον Κύριο Ιησού Χριστό και με τον γραπτό λόγο Του, την Αγία Γραφή.

  Πιστεύουμε οτι η Αγία Γραφή, δηλαδή τα 39 Βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης και τα 27 της Καινής Διαθήκης είναι ο εξ αποκαλύψεως θεόπνευστος, πλήρης, επαρκής, ασφαλής και αλάθητος λόγος του Θεού.

  Πιστεύουμε στην Θεότητα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, την γέννησή Του από την Παρθένο Μαρία. Τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος- στην αναμάρτητη ζωή Του, στη θαυματουργική Του δύναμη, στο σταυρικό Του θάνατο για τη σωτηρία του αμαρτωλού, στη σωματική Του ανάσταση, στην Ανάληψή Του στους ουρανούς και στη δεύτερη Του ένδοξη έλευση.

  Πιστεύουμε στην παρούσα διακονία του Αγίου Πνεύματος δια του οποίου ο αμαρτωλός ελέγχεται για την αμαρτία και αναγεννάται. Δια του Αγίου Πνεύματος ο πιστός ζει την ευσεβή ζωή και με του οποίου τη δύναμη και τα χαρίσματα υπηρετεί και εκτελεί το ’γιο Θέλημα του Θεού.

  Πιστεύουμε οτι ο άνθρωπος είναι εκ φύσεως αμαρτωλός και αποχωρισμένος από τον Θεό και ότι είναι αδύνατον να εισέλθει στην βασιλεία του Θεού και να σωθεί με τα έργα του. Σώζεται με τη χάρη του Θεού δια του Αγίου Πνεύματος και δια της πίστεως στο ευλογημένο πρόσωπο και απολυτρωτικό έργο του Ιησού Χριστού. Δια της πίστεως ο αμαρτωλός μετανοεί, δέχεται τον Χριστό, εμπιστεύεται σε Αυτόν και επαναπαύεται για τη σωτηρία Του μόνο σε Αυτόν.

  Πιστεύουμε σε μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, δηλαδή την αναρίθμητη ομάδα των πιστών κάθε εποχής και από κάθε έθνος, οι οποίοι ενωμένοι διά του Αγίου Πνεύματος με τον Χριστό, που είναι η κεφαλή τους, αποτελούν ένα σώμα εν Αυτώ και έχουν κοινωνία με τον Κύριό τους και μεταξύ τους.

 

ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΕΙΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

Κυριακή 10:30
      Πρωινή λατρεία
Δευτέρα 19:30
      Συμπροσευχή εκκλησίας
Τετάρτη 19:30
      Εσπερινή λατρεία